skip to Main Content

Cool Súdwest en sportverenigingen

Jongeren betrekken bij sport en spel. Laten we dat samen doen!

Cool Súdwest

Cool Súdwest en sportverenigingen

Als Beweegteam zorgen we samen met de jeugdjongerenwerkers van Sociaal Collectief de cultuurcoaches van Akte2 voor “Cool Súdwest” voor de vrijetijdsbesteding voor jongeren. Vanuit verenigingsperspectief zijn er voor jongeren drie initiatieven ontwikkelt om zinvolle vrijetijdsbesteding te verbinden aan sportverenigingen.

Bouw je eigen vriendenteam

Begeleiding in het werven van vriendenteams.

Cool Súdwest fungeert als hefboom tussen de sportverenigingen en jongeren. Enerzijds zijn we continu op zoek naar vriendengroepjes die samen een sport bij een lokale sportvereniging willen beoefenen. Anderzijds kunnen sportverenigingen hun sportaanbod kenbaar maken en via Cool Súdwest een oproep doen aan jongeren. De werkwijze is simpel: vraag en aanbod bij elkaar brengen.

Is er bij jouw vereniging interesse in meer jongeren? Laat het ons weten door te mailen naar rik@sportfryslan.nl.

Clubkader coaching: De trainer van de toekomst

Ondersteuning in een carrière als trainer/coach.

Om jongeren extra te stimuleren bieden we hen de kans om hun ambitie na te jagen door hen te coachen op de didactische en pedagogische vaardigheden. De jongere is/gaat aan de slag bij de sportvereniging waar hij/zij wordt begeleid door een gediplomeerde trainerscoach (buurtsportcoach). Jongeren zijn tenslotte voorbeeldfiguren bij de sportvereniging en versterken hiermee de betrokkenheid.

Is er bij jouw vereniging interesse in het begeleiden van beginnen trainers? Laat het ons weten door te mailen naar rik@sportfryslan.nl.

Jij maakt het verschil

Schoolopdracht en stage bij de eigen sportvereniging.

De sportvereniging is rijk aan maatschappelijke betrokkenheid, organisatie, communicatie, taken en verantwoordelijkheden. Daarom een uitstekende omgeving voor jongeren om ervaring op te doen en zich maatschappelijk te ontwikkelen. In samenwerking met het voortgezet onderwijs volgen de leerlingen een module sportverenigingen, waarin ze tijdens de theorielessen kennis opdoen en in de praktijk stageopdrachten uitvoeren bij de sportvereniging.

Is er bij jouw vereniging ruimte voor stageopdrachten? Laat het ons weten door te mailen naar rik@sportfryslan.nl.

Blijf als vereniging op de hoogte van het aanbod van Cool Súdwest via Instagram. Klik hier:

Back To Top