skip to Main Content

Lammert Harkema, sinds december 2011 werkzaam bij Sport Fryslân, en vanaf augustus 2022 beweeg ik mij iedere dag met veel plezier als buurtsportcoach in Súdwest-Fryslân. Het is mijn passie om zowel uitvoerend als organiserend ervoor te zorgen dat meer inwoners van onze gemeente een stap zetten naar een gezonder en bovenal actief leven! Binnen ons team richt ik mij met name op de (kwetsbare) inwoners. Het kan gaan om kinderen, jongeren, volwassenen of ouderen die bij een gemeente aankloppen of die in beeld zijn bij het gebiedsteam, bijvoorbeeld omdat ze zich alleen niet redden in de maatschappij. Ook vervul ik een actieve rol bij COOL Súdwest, met als doel jongeren zo gelukkig en zo gezond mogelijk te laten opgroeien. Het is belangrijk om het alcohol en middelengebruik onder jongeren terug te dringen. Dit doen we door de betrokkenheid van ouders te stimuleren en te zorgen voor een zinvolle vrijetijdsbesteding.

Nog even over mijzelf, ik ben woonachtig samen met mijn vrouw en dochter in Heeg. Naast mijn gezin vervult voetbal een belangrijke rol in mijn leven. Ik ben in mijn vrije tijd actief als speler en trainer binnen diverse teams van vv Heeg. Ook volg ik sc Heerenveen op de voet en bezoek ik de thuiswedstrijden.

Mijn motto: “IT’S NOT WHETHER YOU GET KNOCKED DOWN, IT’S WHETHER YOU GET UP.”

Back To Top