skip to Main Content

Ik ben Miranda Veenstra. Ik ben als buurtsportcoach werkzaam en coördineer sportstimulerlingsprojecten en ben contactpersoon voor het Sociaal Domein.

Back To Top