skip to Main Content

Ik ben Rik de Vries. Bewegen, spelen en avontuur maken mij blij. Als buurtsportcoach hoop ik zoveel mogelijk anderen dit te kunnen laten ervaren.
Op maandag, dinsdag en vrijdag geef ik gymles op de Sudwester en de Thomas van Aquinoschool in Sneek. Op woensdag en donderdag richt ik mij op andere gemeentelijke sportprojecten. Ik ben bijvoorbeeld actief bezig met het project Cool Sudwest. Dit project richt zich op een zinvolle en actieve vrijetijdsbesteding en het verminderen van middelengebruik onder jongeren.

Back To Top