skip to Main Content

Ik ben Rika Wind, woonachtig in Bolsward en sinds 2010 werkzaam bij Sport Fryslân in de gemeente Sùdwest-Fryslân. Als contactpersoon in het cluster Makkum, Witmarsum en de dorpen rondom Bolsward kunnen scholen, sportverenigingen en andere betrokken organisaties mij benaderen op het gebied van bewegingsonderwijs en sportstimulering.
Mijn werk bestaat o.a. uit het geven van Rots en Water lessen (weerbaarheidstraining), naschoolse activiteiten in de wijk, activiteiten voor ouderen en diverse sportstimuleringsprojecten.
Als ik zie dat wie dan ook door mijn werk met plezier aan het sporten en bewegen is, dan is mijn missie geslaagd!

Back To Top