skip to Main Content

De gemeente Súdwest-Fryslân start een nieuw Alzheimer Café en een wandel- en beweeggroep
voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Alzheimer Café Súdwest in Koudum en Stavoren
In oktober 2021 start in Súdwest-Fryslân een nieuw Alzheimer Café. De bijeenkomsten van het nieuwe café zullen om de maand in Koudum en Stavoren worden georganiseerd. Alzheimer Café Súdwest is naast Sneek het tweede Alzheimer Café in onze gemeente. Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplek met maandelijkse bijeenkomsten voor mensen met dementie, hun naasten en andere belangstellenden. In het Café wordt informatie gegeven en kunnen mensen in een aangename, veilige sfeer hun ervaringen met elkaar delen.

Wandel-beweeggroep voor mensen met dementie en hun mantelzorger in Koudum
In samenwerking met Sport Fryslân, Sociaal Collectief en Alzheimer Nederland afdeling Friesland, start gemeente Súdwest-Fryslân in Koudum een wandel- en beweeggroep voor mensen met (beginnende) dementie en hun mantelzorger.

Regelmatig bewegen heeft een positieve uitwerking op de gezondheid, is goed voor de hersenen  en is leuk om te doen. Sámen bewegen, in groepsverband, beïnvloedt de stemming van mensen positief. Het gaat niet alleen om het bewegen, maar ook om de gezelligheid. Daarnaast komen deelnemers in contact met lotgenoten en kunnen zij ervaringen delen.

De wandel- en beweeggroep wordt begeleidt door geschoolde vrijwilligers en een buurtsportcoach van Sport Fryslân. Bij slecht weer wordt een binnenactiviteit aangeboden, zodat de activiteit altijd door kan gaan. Na afloop is er de mogelijkheid om samen een kop koffie te drinken en met elkaar na te praten. Een startdatum van de wandel- en beweeggroep is op dit moment nog niet bekend.

Voor beide activiteiten zijn we ook nog op zoek naar vrijwilligers.  Bekijk hier de vacaturetekst.

Wil je meer informatie over het Alzheimer Café en/of de wandel- en beweeggroep, of wil je aan de slag als vrijwilliger neem dan contact op met Gerda Muller via g.muller@alzheimervrijwilligers.nl of 06 25 71 71 56.

Back To Top