skip to Main Content

Ondersteuningsaanbod onderwijs

Onze buurtsportcoaches bieden drie vormen van ondersteuning aan. De buurtsportcoach ondersteunt scholen in ieder geval bij het onderdeel ‘school en sport’. Je kunt als school zelf kiezen aan welke ondersteuning je verder nog behoefte hebt. Wil jouw basisschool gebruik maken van ons ondersteuningsaanbod? We komen graag in contact.

Aanbod: Ondersteuning bij sport en bewegen

Een goede basis voor bewegen begint al op jonge leeftijd. Het is dan ook belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd goed bewegingsonderwijs krijgen. Onze buurtsportcoaches helpen scholen hier graag bij. Wat bieden we?

Adviestrajecten: 

 • Werken met een methode en een jaarplanning voor kleuterbewegingsonderwijs;
 • Werken met een methode en een jaarplanning voor bewegingsonderwijs voor groep 3 t/m 8. Binnen en buiten de gymzaal;
 • Inrichten van het speellokaal, de gymzaal en het schoolplein. Denk hierbij aan de indeling van het schoolplein en advies over spelmateriaal.

Verder bieden we: 

 • Verdieping in het werken met een methode en jaarplanning. Hoe zorg je bijvoorbeeld voor meer afwisseling in jouw sportplanning?
 • Schoolpleinspelen. We begeleiden en introduceren verschillende pleinspelen. Hierbij bieden we ook een schoolpleinpakket aan met spelmateriaal. We hebben ook speelpakketten die je als school mag lenen voor een aantal weken.

 

Aanbod: Ondersteuning bij school en sport

We richten ons hier vooral op kinderen die nog niet sporten of bewegen. We helpen kinderen kennis te maken met verschillende sporten.

 • Sport jij ook?
  Onze buurtsportcoach onderzoekt welke kinderen nog geen lid zijn van een sportvereniging en wat de reden hiervan is. We zoeken samen met de school en bijvoorbeeld een medewerker van het gebiedsteam naar een oplossing.
 • Kennismakingslessen en schoolsporttoernooien
  We versterken de samenwerking tussen sportverenigingen en de school. Samen organiseren we o.a. sportkennismakingslessen tijdens de gymles. Het aanbod staat weergegeven in de schoolsportagenda.
 • Sportdagen
  Wil je een sportdag organiseren? Vraag advies aan de buurtsportcoach verbonden aan jouw school. Ook heb je de mogelijkheid om gebruik te maken van één van onze draaiboeken.

 

Aanbod: Ondersteuning bij gedrag en gezonde leefstijl

We gebruiken sport en bewegen om gezondheid en gedrag te beïnvloeden. Dit doen we samen met scholen en GGD Fryslân. Wij bieden:

 • Weerbaarheidstrainingen
  Heeft u een groep op school waarbij de dynamiek in de groep beter kan of zijn er andere problemen op het gebied van weerbaarheid? Wij bieden Judo op school, Rots en Water en samenwerkingsspelen aan. Dit zijn verschillende vormen van weerbaarheidstraining en gezamenlijk gaan we kijken wat het beste bij jullie en de groep past. Voor Judo op school en Rots en Water wordt een financiële bijdrage gevraagd.
 • Motoriek screening en extra gym voor de onderbouw
  Samen met de leerkracht onderzoeken we de motoriek van de kinderen van de onderbouw. Heeft een leerling achterstand? Dan kunnen we in overleg met de groepsleerkracht bijvoorbeeld extra gymles geven onder schooltijd. De extra gymlessen duren ongeveer 8 weken en worden door ons of door een kinderfysiotherapeut gegeven. Lees hier mee over de extra gymlessen.
 • Bevorderen van een gezonde leefstijl
  Wil jouw school aan de slag met thema’s over gedrag en gezondheid? Bijvoorbeeld met ons lespakket Lekker Fit! Fryslân? Of Project Drinkwater? Dan staan onze buurtsportcoaches en de adviseur van de Gezonde School voor je klaar.

 

Neem contact met ons op

Gebruik maken van ons ondersteuningsaanbod voor het onderwijs? Wij zijn je graag van dienst.

Je kunt met ons contact opnemen via onderstaande gegevens:

Hilde Dijk, buurtsportcoach
06 23 93 03 11 / hilde@sportfryslan.nl

Back To Top