skip to Main Content

Schoolsportagenda

Wil je als basisschool een gevarieerde en uitdagende gymles? Of wil je als klas meedoen aan een schooltoernooi? Maak dan gebruik van de Schoolsportagenda. De Schoolsportagenda is een overzicht van sporttoernooien en kennismakingslessen van sportaanbieders uit onze gemeente. In augustus wordt de Schoolsportagenda gevuld en kun jij jouw school aanmelden voor activiteiten.

Activiteit
Doelgroep
Groep
Datum
Skeeleren
Scholen uit Súdwest-Fryslân
4 t/m 8
In overleg
Color Guard (Sneek)
Scholen uit Súdwest-Fryslân
3 t/m 8
In overleg
Hockey
Scholen uit Súdwest-Fryslân
1 t/m 8
In overleg
Jeu de Boules
Scholen uit Súdwest-Fryslân
5 t/m 8
In overleg
Fierljeppen (Winsum)
Scholen uit Súdwest-Fryslân
5 t/m 8
mei - juli, datum in overleg
Yoga
Scholen in Sneek en directe omgeving
1 t/m 8
In overleg
Judo
Scholen uit Sneek, Bolsward, Scharnegoutum en Sybrandaburen
3 t/m 6
In overleg
Tennis
Scholen uit Sneek, Bolsward, IJsbrechtum, IJlst, Heeg, Woudsend, Witmarsum, Makkum en Stavoren
1 t/m 8
In overleg, voorkeur februari en maart
Zelfverdedigingslessen
Scholen uit Sneek
7 en 8
25 oktober
Tennis (IJsbrechtum)
Scholen in IJsbrechtum/Sneek
3 t/m 8
In overleg
Kaatsen (Hommerts/Jutrijp)
School uit Hommerts/Jutrijp
4 t/m 6
In overleg
Gymnastiek (Heeg)
Scholen uit Heeg, Hommerts/Jutryp, Oudega
1 t/m 5
In overleg
Korfbal (Bolsward)
Scholen 5 km rondom Bolsward
3 en 4
Vanaf november 2021 t/m maart 2022
Badminton (Bolsward)
Scholen uit Bolsward
4 t/m 8
In overleg (voorkeur september)
Gymnastiek (Koudum e.o.)
Scholen uit Koudum, Workum, Hindeloopen en Hemelum
1 t/m 8
In overleg
Ren, Spring, Gooi (= VOL)
Scholen uit voorm. Wûnseradiel, Bolsward en Workum
7 en 8
In overleg
Badminton (Makkum)
Voor scholen die gymmen in Makkum
6 t/m 8
In overleg
Volleybal
Scholen uit Makkum
3 t/m 8
In overleg
Zwemmen
Scholen 10-15 km rondom Workum
4 t/m 8
In overleg
Dance
Scholen uit Workum e.o.
1 t/m 8
In overleg
Tennis
Scholen uit regio Wommels
3 t/m 8
In overleg
Kickboksen
Scholen uit Sneek en 15 km rondom
3 t/m 8
In overleg
Activiteit
Doelgroep
Groep
Datum
Bowlen 2022 (nieuwe schooljaar!)
Scholen in Sneek en omstreken
6
12 t/m 23 september 2022
Korfbal 2021
Scholen Bolsward en 5 km rondom
5 t/m 8
15 september 2021
Vissen 2021
Lemmerweg, Tinga
1 t/m 8
18 september 2021
Frysk Damjen 2021
Scholen Blauwhuis en 10 km rondom
5 t/m 8
24 september en 1 oktober 2021
Basketbal 2021(gaat niet door vanwege te weinig deelnemers)
Scholen uit Súdwest-Fryslân
6 t/m 8
25 september 2021
Straatvoetbal 2021
Scholen uit Bolsward, Tjerkwerd, Nijland en Blauwhuis
6 t/m 8
6 oktober 2021
Volleybal 2022
Scholen uit Súdwest-Fryslân
3 t/m 8
19 maart 2022
Voetbal 2022
Alle scholen uit voormalig Wymbritseradiel, Boarnsterhim en op verzoek
7 en 8
6 april 2022 (13 april reservedatum)
Voetbal 2022
Scholen uit Sneek en omstreken
5 t/m 8
6 april 2022 (13 april reservedatum)
Voetbal 2022
Scholen uit Bolsward
7 en 8
13 april 2022 (reservedatum 20 april)
Korfbal 2022
Scholen Sneek en 8 km rondom
3 t/m 6
13 april 2022
Hockey 2022
Scholen in Súdwest-Fryslân
6 t/m 8
15 april 2022 (Goede Vrijdag)
Voetbal 2022
Scholen uit Sneek en omstreken
3 en 4
20 april 2022
Kaatsen 2022
School in Hommerts/Jutrijp en omgeving
4 t/m 8
27 april 2022 (Koningsdag)
Waterpolo 2022
Scholen Sneek en 5 km rondom
5 t/m 8
21 mei 2022
Voetbal 2022 (gaat niet door)
Scholen Makkum en 20 km rondom
5 t/m 8
8 juni 2022
Tennis instuif/ toernooi 2022
Scholen uit Wommels, Easterein, Itens en alle kinderen uit de dorpen rondom Wommels
4 t/m 8
Vrijdag 8 juli 2022
Activiteit
Doelgroep
Groep
Datum
Koningsspelen
Voor alle scholen
1 t/m 8
22 april
Avond4daagse Koudum
Regio Koudum
1 t/m 8
Nog niet bekend
Avond4daagse Workum
5 km rondom Workum
1 t/m 8
Nog niet bekend
Avond4daagse Sneek
Sneek en omgeving
1 t/m 8
30 mei t/m 2 juni
Avond4daagse Bolsward
Bolsward en omgeving
1 t/m 8
17 t/m 20 mei
Avond4daagse Makkum
Makkum en omgeving
1 t/m 8
Nog niet bekend

Scholen

Wanneer?
Kennismakingslessen vinden zoals aangegeven plaats onder schooltijd, toernooien buiten schooltijd. De meeste activiteiten kunnen gedurende het hele schooljaar worden gepland met uitzondering van de kerst- en zomervakantie. De kennismakingslessen worden in samenwerking met de sportaanbieders ingepland.

Corona
Doorgaan van toernooien is afhankelijk van de dan geldende coronaregels en de keuzes van de verenigingen hierop gebaseerd.

Waar?
Kennismakingslessen vinden plaats tijdens de gymles, meestal in de gymzaal waar de school gymles geeft of op locatie bij de sport- of cultuuraanbieder. Toernooien vinden plaats bij de sportaanbieders.

Wanneer er door kinderen uit hoofde van de school wordt meegedaan aan bepaalde activiteiten (en dus door de school zijn aangemeld), dan moeten deze kinderen door leraren en/of bijvoorbeeld leden van een oudercommissie worden begeleid. Deze begeleiders dragen de verantwoordelijkheid voor deze kinderen. Als scholen kinderen individueel opgeven voor bepaalde activiteiten, dan zullen de ouders voor de begeleiding van de kinderen moeten zorgen. De ouders zijn tijdens de activiteit ook verantwoordelijk voor de kinderen.

In juni ontvangen alle basisscholen in onze gemeente de Schoolsportagenda, zodat zij de toernooien alvast kunnen meenemen in de jaarplanning voor komend schooljaar. Gedurende het schooljaar gaan de buurtsportcoaches de activiteiten actief promoten bij de scholen. De buurtsportcoach overlegt met jou over de beste manier van promoten.

De organisatie gaat er vanuit dat de deelnemers aan de activiteiten, hetzij via school, hetzij via de ouders een ongevallenverzekering hebben afgesloten. De gemeente Súdwest-Fryslân, noch de organiserende sportaanbieders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor letsel aan deelnemers of eventuele vermissingen, ontvreemdingen of beschadigingen van/aan eigendommen van de deelnemers. Deelname geschiedt geheel op eigen risico.

Wil je als school graag meedoen met de activiteiten? Meld jouw school aan voor schooltoernooien en/of kennismakingslessen.

Heb je vragen over de Schoolsportagenda? Mail naar beweegteamswf@sportfryslan.nl.

Voor vragen kun je terecht bij buurtsportcoach Tinie Zijlstra, tinie@sportfryslan.nl.

Verenigingen

De Schoolsportagenda is een (digitaal) overzicht van sporttoernooien en kennismakingslessen (onder schooltijd), die plaatselijke sportaanbieders verzorgen voor het basisonderwijs. Ook al gaat dit om één basisschool binnen je kern.

Voordeel voor de sportaanbieder:

 • Je hoeft zelf niets te doen aan communicatie;
 • Scholen kunnen de activiteiten meenemen in jaarplanning;
 • Er is afstemming tussen de activiteiten;
 • De buurtsportcoaches promoten je aanbod;
 • Er is een financiële bijdrage voor de organisatie van een sporttoernooi;
 • Er is een financiële bijdrage voor kennismakingslessen onder schooltijd.

Wil je graag meedoen aan de Schoolsportagenda, maar loop je tegen belemmeringen aan? Bijvoorbeeld door gebrek aan kader, geen ervaring met de organisatie en uitvoering van kennismakingslessen/toernooien of onvoldoende sportmaterialen?

Stuur een mail naar beweegteamswf@sportfryslan.nl, de buurtsportcoach denkt met je mee en kijkt naar de mogelijkheden.

In juni ontvangen alle basisscholen in onze gemeente de Schoolsportagenda, zodat zij de toernooien alvast kunnen meenemen in de jaarplanning voor komend schooljaar. Gedurende het schooljaar gaan de buurtsportcoaches de activiteiten actief promoten bij de scholen. De buurtsportcoach overlegt met jou over de beste manier van promoten.

De Buurtsportcoaches vinden het belangrijk dat sportverenigingen hun sport kunnen promoten. Maar natuurlijk ook dat kinderen kennismaken met de grote variatie aan sportaanbieders. Om dit extra te stimuleren, komt de gemeente tegemoet in de organisatiekosten.

Vergoeding sporttoernooi

 • € 100,- voor 1 dagdeel (ochtend of middag).
 • € 200,- voor 2 dagdelen.
 • De vergoeding geldt alleen als de uitvoering daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

Vergoeding kennismakingslessen

 • € 20,- per les (maximale bijdrage).
 • De eerste 3 lessen worden volledig vergoedt (€20,- per les).
 • Bij de vierde en volgende lessen ontvangt de sportaanbieder 50% (€10,-) per les.
 • Het aantal lessen wordt gerekend per sportaanbieder, dus niet per project of school.
 • De vergoeding geldt alleen als de uitvoering daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

Vraag de vergoeding aan

Waar?
Kennismakingslessen vinden plaats tijdens de gymles, meestal in de gymzaal waar de school gymles geeft of op locatie bij de vereniging. Toernooien vinden bij voorkeur plaats bij de sportvereniging.

Aanmelden
Aanmelden kan tot uiterlijk 7 juli 2022.

Back To Top