skip to Main Content

Schoolsportagenda

Wil je als basisschool een gevarieerde en uitdagende gymles? Of wil je als klas meedoen aan een schooltoernooi? Maak dan gebruik van de Schoolsportagenda. De Schoolsportagenda is een overzicht van sporttoernooien en kennismakingslessen van sportaanbieders uit onze gemeente. In augustus wordt de Schoolsportagenda gevuld en kun jij jouw school aanmelden voor activiteiten.

Of kennismakingslessen/toernooien kunnen doorgaan is afhankelijk van de dan geldende coronaregels en de keuzes van de verenigingen hierop gebaseerd.

Activiteit
Doelgroep
Groep
Datum
Kaatsen (Hommerts/Jutrijp)
School uit Hommerts/Jutrijp
4 t/m 6
In overleg
Korfbal (Bolsward)
Scholen 5 km rondom Bolsward
3 en 4
In overleg
Badminton (Workum)
Scholen in Workum
5 t/m 8
In overleg
Tennis (IJsbrechtum)
Scholen in IJsbrechtum en Sneek
3 t/m 8
In overleg
Poundfit
Scholen uit Sneek
1 t/m 8
In overleg
Dans
Scholen uit Sneek
1 t/m 8
In overleg
Yoga
Scholen uit Sneek
1 t/m 8
In overleg
Color Guard
Scholen uit Sneek
3 t/m 8
In overleg
Skeeleren
Scholen 10 km rondom Sneek
5 t/m 8
In overleg
Tennis
Scholen Wommels, Itens en Baard
1 t/m 8
In overleg
Tennis
Scholen Sneek, IJlst, Bolsward, Heeg, Oppenhuizen, Koudum, Stavoren, Woudsend, Witmarsum, Ysbrechtum
3 t/m 5
In overleg
Karate
Scholen uit Súdwest-Fryslân
1 t/m 8
In overleg
Ren, Spring, Gooi
Scholen uit voormalig Wunseradiel
7 en 8
In overleg
Gymnastiek
scholen 10 km rondom Heeg
1 t/m 8
In overleg
Rugby
In overleg
1 t/m 8
In overleg
Jeu de Boules
Scholen uit Súdwest-Fryslân
5 t/m 8
In overleg
Colorguard
Scholen Wommels, Winsum en Easterein
3 t/m 8
In overleg
Tennis
Scholen uit Ysbrechtum/Sneek
3 t/m 8
In overleg
Tennis
Scholen uit Makkum
3 t/m 6
In overleg
Hockey
Scholen uit Súdwest-Fryslân
1 t/m 8
In overleg
Activiteit
Doelgroep
Groep
Datum
Bowlen
Scholen in Sneek en omstreken
6
8 t/m 18 september
Korfbal
Scholen 5 km rondom Bolsward
5 t/m 8
9 september
Vissen
Lemmerweg, Tinga
3 t/m 8
19 september
Straatvoetbal
Scholen uit Bolsward, Tjerkwerd, Nijland en Blauwhuis
6 t/m 8
30 september
Frysk Damjen
scholen 20 km rondom Blauwhuis
5 t/m 8
25 september en 2 oktober
Basketbal (afgelast)
Scholen uit Súdwest-Fryslân
6 t/m 8
20 februari
Volleybal (afgelast)
Scholen uit Súdwest-Fryslân
3 t/m 8
20 maart
Voetbal (afgelast)
Alle scholen uit voormalig Wymbritseradiel, Boansterhim en op verzoek
7 en 8
7 april (14 april reservedatum)
Korfbal (afgelast)
Scholen 5 km rondom Sneek
3 t/m 6
14 april
Kaatsen
School in Hommerts/Jutrijp
4 t/m 8
24 of 27 april
Voetbal (afgelast)
Scholen uit Bolsward
7 en 8
14 april
Waterpolo (afgelast)
Scholen 5 km rondom Sneek
5 t/m 8
29 mei
Voetbal
Scholen in Makkum e.o.
5 t/m 8
9 juni
Hockey
Scholen 10 km rondom Sneek
4 t/m 8
ntb
Activiteit
Doelgroep
Groep
Datum
Avond4daagse Koudum
Regio Koudum
1 t/m 8
18 t/m 21 mei
Avond4daagse Workum
5 km rondom Workum
1 t/m 8
25 t/m 28 mei
Avond4daagse Sneek
Sneek en omgeving
1 t/m 8
31 mei t/m 3 juni
Avond4daagse Bolsward
Bolsward en omgeving
1 t/m 8
8 t/m 11 juni
Avond4daagse Makkum
Makkum en omgeving
1 t/m 8
31 mei t/m 3 juni

Scholen

Wanneer?
Kennismakingslessen vinden zoals aangegeven plaats onder schooltijd, toernooien buiten schooltijd. De meeste activiteiten kunnen gedurende het hele schooljaar worden gepland met uitzondering van de kerst- en zomervakantie. De kennismakingslessen worden in samenwerking met de sportaanbieders ingepland.

Corona
Doorgaan van toernooien is afhankelijk van de dan geldende coronaregels en de keuzes van de verenigingen hierop gebaseerd.

Waar?
Kennismakingslessen vinden plaats tijdens de gymles, meestal in de gymzaal waar de school gymles geeft of op locatie bij de sport- of cultuuraanbieder. Toernooien vinden plaats bij de sportaanbieders.

Wanneer er door kinderen uit hoofde van de school wordt meegedaan aan bepaalde activiteiten (en dus door de school zijn aangemeld), dan moeten deze kinderen door leraren en/of bijvoorbeeld leden van een oudercommissie worden begeleid. Deze begeleiders dragen de verantwoordelijkheid voor deze kinderen. Als scholen kinderen individueel opgeven voor bepaalde activiteiten, dan zullen de ouders voor de begeleiding van de kinderen moeten zorgen. De ouders zijn tijdens de activiteit ook verantwoordelijk voor de kinderen.

In juni ontvangen alle basisscholen in onze gemeente de Schoolsportagenda, zodat zij de toernooien alvast kunnen meenemen in de jaarplanning voor komend schooljaar. Gedurende het schooljaar gaan de buurtsportcoaches de activiteiten actief promoten bij de scholen. De buurtsportcoach overlegt met jou over de beste manier van promoten.

De organisatie gaat er vanuit dat de deelnemers aan de activiteiten, hetzij via school, hetzij via de ouders een ongevallenverzekering hebben afgesloten. De gemeente Súdwest-Fryslân, noch de organiserende sportaanbieders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor letsel aan deelnemers of eventuele vermissingen, ontvreemdingen of beschadigingen van/aan eigendommen van de deelnemers. Deelname geschiedt geheel op eigen risico.

Wil je als school graag meedoen met de activiteiten? Meld jouw school aan voor schooltoernooien en/of kennismakingslessen.

Heb je vragen over de Schoolsportagenda? Mail naar beweegteamswf@sportfryslan.nl.

Voor vragen kun je terecht bij buurtsportcoach René van Dam, rene@sportfryslan.nl.

Verenigingen

De Schoolsportagenda is een (digitaal) overzicht van sporttoernooien en kennismakingslessen (onder schooltijd), die plaatselijke sportaanbieders verzorgen voor het basisonderwijs. Ook al gaat dit om één basisschool binnen je kern.

Voordeel voor de sportaanbieder:

 • Je hoeft zelf niets te doen aan communicatie;
 • Scholen kunnen de activiteiten meenemen in jaarplanning;
 • Er is afstemming tussen de activiteiten;
 • De buurtsportcoaches promoten je aanbod;
 • Er is een financiële bijdrage voor de organisatie van een sporttoernooi;
 • Er is een financiële bijdrage voor kennismakingslessen onder schooltijd.

Wil je graag meedoen aan de Schoolsportagenda, maar loop je tegen belemmeringen aan? Bijvoorbeeld door gebrek aan kader, geen ervaring met de organisatie en uitvoering van kennismakingslessen/toernooien of onvoldoende sportmaterialen?

Stuur een mail naar beweegteamswf@sportfryslan.nl, de buurtsportcoach denkt met je mee en kijkt naar de mogelijkheden.

In juni ontvangen alle basisscholen in onze gemeente de Schoolsportagenda, zodat zij de toernooien alvast kunnen meenemen in de jaarplanning voor komend schooljaar. Gedurende het schooljaar gaan de buurtsportcoaches de activiteiten actief promoten bij de scholen. De buurtsportcoach overlegt met jou over de beste manier van promoten.

De Buurtsportcoaches vinden het belangrijk dat sportverenigingen hun sport kunnen promoten. Maar natuurlijk ook dat kinderen kennismaken met de grote variatie aan sportaanbieders. Om dit extra te stimuleren, komt de gemeente tegemoet in de organisatiekosten.

Vergoeding sporttoernooi

 • € 100,- voor 1 dagdeel (ochtend of middag).
 • € 200,- voor 2 dagdelen.

Vergoeding kennismakingslessen

 • € 20,- per les (maximale bijdrage).
 • De eerste 3 lessen worden volledig vergoedt (€20,- per les).
 • Bij de vierde en volgende lessen ontvangt de sportaanbieder 50% (€10,-) per les.
 • Het aantal lessen wordt gerekend per sportaanbieder, dus niet per project of school.

Vraag de vergoeding aan

Waar?
Kennismakingslessen vinden plaats tijdens de gymles, meestal in de gymzaal waar de school gymles geeft of op locatie bij de vereniging. Toernooien vinden bij voorkeur plaats bij de sportvereniging.

Aanmelden?
Op het inschrijfformulier kun je aangeven voor welk gebied/kern je de inschrijvingen wenst. Bijvoorbeeld in een straal van vijf kilometer rond de standplaats. Aanmelden kan tot uiterlijk 1 augustus 2020 via beweegteamswf@sportfryslan.nl

Back To Top