skip to Main Content
  • Toernooi(en)

  • Voor 1 dagdeel (bijv. ochtend) krijg je €100. Voor 2 dagdelen (bijv. ochtend + middag) krijg je €200.
  • Typ '0' als jullie geen vergoeding voor toernooien aanvragen.
  • Kennismakingsles(sen)

  • Voor de eerste 3 lessen krijg je €20 per les, daarna krijg je €10 per les.
  • Typ '0' als jullie geen vergoeding voor kennismakingslessen aanvragen.
  • Gegevens contactpersoon

  • Gegevens vereniging

  • Opmerkingen

Back To Top