skip to Main Content

Sociaal Vitaal
Sociaal Vitaal is een programma om de vitaliteit van thuiswonende ouderen en thuiszorgcliënten
in de leeftijd van 65 jaar tot ca. 85 jaar te bevorderen. Het doel is om de fysieke fitheid te verbeteren en sociale vaardigheden aan te leren ter bevordering van weerbaarheid, veerkracht en sociale verbondenheid.

Potentiële deelnemers voor Sociaal Vitaal worden via een brief aangeschreven. De ouderen die belangstelling hebben voor het programma worden gescreend door het afnemen van een fysieke fitheidstest in combinatie met een vragenlijst die eenzaamheid en veerkracht meet.

Voor het project zijn we op zoek naar vrijwilligers voor het uitvoeren van huisbezoeken en
ondersteuning bij de fitheidstesten.

Voor meer informatie lees Vacature_vrijwilligers_Sociaal Vitaal Bolsward.

Informatie en aanmelden
Ben je enthousiast geworden en wil je je aanmelden om mee te doen of heb je nog vragen, neem
dan contact op met Gerda Muller: g.muller@sociaalcollectiefswf.nl of 06 25 71 71 56.

of contact buurtsportcoach Rika Wind, rika@sportfryslan.nl of 06 51 44 19 95.

Back To Top