skip to Main Content

Veel verenigingen willen weer aan de slag gaan met een aangepast sportaanbod in deze Coronatijd.
Dit kan, mits de gestelde maatregelen worden opgevolgd.
Alle sportverenigingen die in de gemeente Sudwest Fryslan weer gaan starten kunnen hun ideeën en wensen melden door een mail te sturen naar: sportreservering@sudwestfryslan.nl

Werkwijze aanvragen sporten bij de gemeente

Alle buitensportactiviteiten die worden georganiseerd door sportclubs, scholen, buurtsportcoaches en andere sportaanbieders moeten officieel, in kader van verantwoord sporten, worden goedgekeurd door de gemeente. Dat houdt in dat alle plannen omtrent sportactiviteiten gemaild moet worden naar sportreservering@sudwestfryslan.nl. De aanvrager ontvangt akkoord of niet. Bij geen akkoord wordt er een advies gegeven of wordt de verenigingsondersteuner ingeschakeld.

Back To Top