skip to Main Content

Wereldmeiden & Wereldgozers

Wereldmeiden & Wereldgozers is een maatjesproject waarin een divers samengestelde groep meiden of jongens samen sportend elkaars netwerk, leven, cultuur en achtergrond leren kennen.

Wat houdt het project in?
Maatschappelijke dienst-tijders sporten een half jaar lang 1 keer per week samen met jongeren met een vluchtelingachtergrond. Samen sporten en bewegen met andere jongeren biedt mooie kansen om een isolement te doorbreken en om de gezondheid, participatie en sociale contacten te bevorderen. Door te bewegen worden jongeren energieker en daardoor krijgen ze meer motivatie om ook aan andere activiteiten deel te nemen. De bedoeling van Wereldmeiden & Wereldgozers is daarnaast dat de meiden en jongens hun sociale netwerken voor elkaar ontsluiten en dat er nieuwe vriendschappen ontstaan. Maar het allerbelangrijkste is dat de jongeren plezier hebben.

Wereldmeiden logo
Logo wereldgozers
Logo MDT

In het project Wereldmeiden & Wereldgozers onderscheiden we twee groepen:

  • Meiden/jongens die (al enige tijd) in Nederland wonen en bekend zijn met de Nederlandse sportwereld (de MDT’ers).
  • Meiden/jongens die nog maar net in Nederland wonen (statushouders) en bezig zijn met hun inburgering (de deelnemers).

Ben jij een wereldmeid of wereldgozer en tussen 14 en 28 jaar? Dan zoeken we jou!

Neem dan contact op met:

Wereldmeiden
Ilse Spijksma, buurtsportcoach
06-53560092 / ilse@sportfryslan.nl

Wereldgozers
Lammert Harkema, buurtsportcoach
06 13 16 91 52 / lammert@sportfryslan.nl

Back To Top