Beweegteam Súdwest-Fryslân

1 JAARVERSLAG 2021 BEWEEGTEAM SÚDWEST-FRYSLÂN SAMEN BEWEGEN WE MEER

2 3 VOORWOORD Alle inwoners van Súdwest Fryslân met plezier in beweging; dat is de missie van Beweegteam Súdwest Fryslân. Het team van buurtsportcoaches ondersteunt sportverenigingen, verzorgt de gymlessen op scholen, organiseert sport- en beweegactiviteiten en evenementen. Hierbij werkt ze nauw samen met partijen – lokaal en provinciaal– zodat sporten en bewegen voor iedereen in de gemeente mogelijk is. Ongeacht leeftijd, beperking of (financiële) achtergrond. Voor elke inwoner moet sport- en bewegen leuk en toegankelijk zijn. Met het oog op de pandemie was 2021, alweer, een bijzonder jaar. Om de gevolgen van het coronavirus te beperken heeft de overheid allerlei maatregelen genomen. Dit heeft veel invloed gehad op de werkzaamheden van buurtsportcoaches. Alle buurtsportcoaches moesten hun werk aanpassen. Met veel creativiteit, innovatie en aanpassingsvermogen zijn nieuwe manieren van (samen)werken bedacht. Dit heeft het werk van de buurtsportcoaches ook verrijkt: ook na de coronatijd worden veel van deze activiteiten voortgezet. Denk hierbij aan de Seppo games, online beweeglessen en meer buitenactiviteiten. Maar we zijn er nog niet. We zien ook dat verschillende groepen mensen in Súdwest Fryslân door de coronacrisis minder zijn gaan sporten en bewegen. Dit heeft grote impact op de gezondheid en de kwaliteit van leven van deze inwoners en is een punt van zorg. De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat vitaliteit op 1 staat. Sport en bewegen is goed voor iedereen. Het is een sterk middel om te verbinden, te overwinnen en inwoners te helpen om zich mentaal en fysiek goed te voelen. Dat is waar we het voor doen! In dit jaarverslag laten we de impact zien van de inzet van de buurtsportcoaches. Hiermee heeft u een beeld van wat inwoners en organisaties dankzij hun inzet beleven en ervaren. Veel leesplezier toegewenst! Remco den Dulk Regiomanager

4 5 HET TEAM Met een team van dertien bevlogen buurtsportcoaches bedienen wij alle inwoners van Súdwest-Fryslân op het gebied van sporten en bewegen! Een hecht team, met ieder zijn eigen specialiteit. Onze Toppers PARTNERS Samenwerken maakt sterk. Daarom voeren we onze werkzaamheden in nauwe samenwerking met scholen, verenigingen, welzijnsorganisatie, kinderopvang en andere partners. Tsjalling de Jong Rik de Vries Dorien van Steen Tinie Zijlstra – Teerenstra Rika Wind Hilde Dijk Bernard IJdema Simon Hoekstra Miranda Veenstra Dirk Jelke de Boer Sietske Geerards Ilse Spijksma Bonnie Wouda

6 7 VOOR WIE DOEN WE HET? PAGINA 08 PAGINA 22 PAGINA 18 PAGINA 30 PAGINA 10 PAGINA 26 PAGINA 34 01 0-4 JAAR 04 SENIOREN 03 12-18 JAAR 06 VERENIGINGEN 02 4-12 JAAR 05 SOCIALE BASIS 07 AANGEPAST SPORTEN

8 9 Plezier in sport en bewegen op jonge leeftijd is medebepalend voor de sportdeelname op latere leeftijd. Wij willen dat alle kinderen een kans krijgen om een actieve leefstijl te ontwikkelen. Goede motorische vaardigheden en plezier in sport en bewegen zijn hierbij belangrijk. Door beweging op jonge leeftijd te stimuleren, worden kinderen vaardiger, soepeler en houden ze langer plezier in sporten en actief bezig zijn. Het is daarom belangrijk om jonge kinderen een sportieve basis mee te geven. De buurtsportcoaches ondersteunen hier op diverse manieren bij. PEUTERGYM Rollebollen op matten, gooien en smijten met zakjes of ballen, spannende beweegbanen volgen; zelfstandig óf aan de hand van meester Bernard. Zeven peutergroepen in aandachtswijken zijn het afgelopen jaar wekelijks bezig geweest met bewegen om de vaardigheid en het zelfvertrouwen van de kinderen te vergroten. Alle peuters hebben verschillende motorische beweegmogelijkheden aangereikt gekregen. Door veel te oefenen en te herhalen kregen de kinderen veel beweegervaringen en leerden ze hun lijf steeds beter kennen. SPELEND LEREN Plezier maken door lichaamscontactspelletjes en ondertussen werken aan lichaamsbewustzijn en zelfvertrouwen dat zijn de uitgangspunten waar we met acht kinderen met achterstanden op verschillende gebieden aan de slag zijn gegaan. Ze leren zichzelf en de hun omgeving beter kennen a.d.h.v. de Sherborne pedagogiek. GGD Fryslân, peuteropvang en buurtsportcoaches bundelen hierbij hun krachten. Alle kinderen hebben zichtbare stappen gemaakt in hun ontwikkelingen op verschillende terreinen. BEWEEGSTIMULERING OP HET CONSULTATIEBUREAU Praatplaten, stimulerende wachtruimtes en inzicht in bestaand beweegaanbod. Dat zijn zomaar een aantal manieren die toegepast worden om beweegstimulering van 0-4 jarigen bij ouders bespreekbaar te maken. Het project van GGD Fryslân, Sport Fryslân en consultatiebureaus (CB) om meer aandacht te krijgen voor bewegen is onlangs gestart en krijgt zijn eerste resultaten in 2022. 0-4 JAAR PLEZIER IN SPORT EN BEWEGEN VERPLEEGKUNDIGE CB WAT FIJN DAT WE DIT SAMEN KUNNEN OPSTARTEN, WE VULLEN ELKAAR PRACHTIG AAN, IEDER VANUIT ZIJN EIGEN EXPERTISE.

10 11 4-12 JAAR ALLE KINDEREN IN SÚDWEST-FRYSLÂN EEN SPORTIEVE BASIS ONDERSTEUNING IN HET ONDERWIJS Een goede basis voor bewegen wordt op jonge leeftijd gelegd. Daarom is het van belang dat het bewegingsonderwijs goed is. De inzet van de buurtsportcoach is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van het bewegingsonderwijs. We focussen ons op vier pijlers: 1. Alle kleuters krijgen de kans om zich motorisch goed te ontwikkelen; 2. Wij inspireren leerkrachten op het gebied van sport en bewegen; 3. Wij dragen bij aan een veilig leerklimaat op school en in de klas; 4. Alle kinderen ontdekken de sportaanbieders in de omgeving. Plezier in sport en bewegen op jonge leeftijd is mede bepalend voor de sportdeelname op latere leeftijd. Het is daarom belangrijk om alle jeugd een sportieve basis mee te geven. We bieden ondersteuning aan (brede) scholen. De activiteiten vinden tijdens en na schooltijd plaats. ALLE KLEUTERS KRIJGEN DE KANS OM ZICH MOTORISCH GOED TE ONTWIKKELEN Bij kinderen tot 7 jaar is de ontwikkeling van de grof motorische vaardigheid erg belangrijk. Daarom bieden we scholen motorische screening in bij de leerlingen van groep 1 en 2. Zijn er na de screening kinderen die baat hebben bij extra gymlessen om de motoriek te bevorderen? Dan bieden we extra gymlessen aan. Tijdens de eindscreening waren weer mooie resultaten te zien! En vooral heel veel plezier. In 2021 voerden we bij 25 scholen een motorische screening uit.

12 13 WIJ ZIJN HEEL BLIJ MET JULLIE. WAT JULLIE ALLEMAAL VOOR ONS DOEN EN VOOR DE KINDEREN ONDER EN NA SCHOOLTIJD. ZO MOOI OM TE ZIEN! WIJ INSPIREREN LEERKRACHTEN OP HET GEBIED VAN SPORT EN BEWEGEN Om leerkrachten te inspireren of op weg te helpen voor kwalitatief goede gymlessen bieden we voorbeeldlessen aan. Door corona hebben we ook op afstand voorbeeldlessen verzorgd door middel van inspiratiefilmpjes. WIJ DRAGEN BIJ AAN EEN VEILIG LEERKLIMAAT OP SCHOOL EN IN DE KLAS Hoe fijn is het als er in een klas een goede sfeer hangt en de leerlingen elkaar respecteren? Helaas is dit niet altijd het geval en daarom zetten wij ook in op gedrag en gezonde leefstijl. Hiervoor bieden samenwerkingsspelen aan, maar ook Rots en Water en judo op school. We praten met leerkrachten over de problemen die ze ondervinden en zoeken een methode die het beste bij de situatie, de kinderen en de leerkracht past. We hebben 21 scholen ondersteund op het sociaal – emotionele aspect. ALLE KINDEREN ONTDEKKEN DE SPORTAANBIEDERS IN DE OMGEVING Zoveel mogelijk uitdaging en variatie in de gymles. Basisscholen kunnen gebruik maken van de Schoolsportagenda. De Schoolsportagenda is een overzicht van zo’n 40 sporttoernooien en kennismakingslessen van sportaanbieders uit de gemeente. Zo is de gymles nooit saai en is er voldoende en gevarieerd aanbod. ONLINE BEWEEGMOMENTJES Hoe lekker is het om tussen de taal en rekenlessen even lekker te bewegen in de klas? Dat kon in de coronaperiode elke week via het online beweegmomentje. Even een ballon door de klas gooien of onder de tafels door kruipen. Hoe fijn is dat! LEERKRACHT

14 15 HOBBEL DE BOBBEL Klimmen over kasten, rollen over de mat of zwaaien in de touwen. Op de hobbel de bobbel banen mogen kleuters zelf hun eigen grenzen ontdekken. Dan leren ze het meest. Door de verscheidenheid aan materialen en formaten vindt iedere kleuter een uitdaging op zijn eigen niveau. Deze vorm van kleutergym is zeven keer per week op verschillende locaties in aandachtswijken gegeven. Juist daar omdat er minder kinderen lid zijn van een sportvereniging en ook vaker een minder stabiele thuisbasis is. Twintig enthousiaste kinderen stonden ons elke les weer op te wachten om zich lekker uit te leven. ACTIVITEITEN NA SCHOOL SPELEN OP HET PLEIN TIJDENS CORONA Slingertik, drie-is-teveel, capture the flag! Tijdens de lockdown werden kinderen die naar de noodopvang gingen vermaakt en uitgedaagd met superleuke spelletjes op het plein. Kinderen uit 71 groepen hebben plezier gehad van de pleinactiviteiten. De ontwikkelde spelletjes zijn na de lockdown ingezet in het naschoolse aanbod voor alle kinderen. Dit was een groot succes. Nog steeds krijgen we vragen of we nog een keer langs kunnen komen. KINDEREN IN BEWEGING De drie verenigingen in Hommerts hebben de handen ineen geslagen en zetten zich in om de jonge kinderen breed motorisch te ontwikkelen. Gemiddeld doen er twintig kinderen mee en zijn er inmiddels twee enthousiaste meiden die de lessen wekelijks geven. Buurtsportcoach Ilse heeft als aanjager en verbinder de partijen geholpen. SAMEN BEWEGEN WE MEER STRAATVOETBALTOERNOOI Zestig kinderen in Bolsward waren weer lekker aan het straatvoetballen in 2021. Dit is een jaarlijks terugkomende activiteit voor groep 6 t/m 8. Niet alleen de kinderen zijn bezig, maar de buurtsportcoach en de jongerenwerker zijn actief tijdens dit toernooi. Regelen, faciliteren, maar ook vooral contact leggen met de jeugd en hun ouders. SCOOR EEN BOEK Scoor een Boek is een leesproject voor groep 5 en 6 waarbij o.a. de Friese Bibliotheken en SCHeerenveen samenwerken om het plezier in lezen bij kinderen te vergroten. Dit project wordt afgesloten met een sportdag. De uitvoering van de sportdagen is gedaan door studenten van het CIOS, onder begeleiding van de buurtsportcoach. 190 kinderen verdeeld over zes scholen hebben mee gedaan aan deze sportieve afsluiting. WIE VANGT DE GROOTSTE? Wat waren de kinderen in de Lemmerweg weer heerlijk aan het vissen. Er stonden 50 kinderen met hengels op de kant van de kade. Onder begeleiding van vrijwilligers allemaal proberen vis te vangen en uiteraard daarna weer terug het water in. Er werd samengewerkt met de scholen rondom Lemmerweg, Hengelsport Friesland, Visclub de Baars, Hengelsportvereniging de Vriendschap, Sociaal Collectief en vrijwilligers uit de wijk. Prachtig om te zien dat er zoveel enthousiaste kinderen zijn, maar ook volwassenen die mee helpen als vrijwilliger om er een geslaagde middag van te maken. JUF IK WIST NIET DAT MIJN HOOFD KON HUILEN, ER ZITTEN ALLEMAAL TRANEN OP MIJN HOOFD! KLEUTER Door samen te werken brengen we kinderen in beweging! Of het nou voetbal, lezen of vissen is: sport verbindt!

16 17 SIMMER YN SÚDWEST Een zomer vol activiteiten tijdens Simmer yn Súdwest! Steppen en fietsen over de pumptrack, zeilen, archery tag, suppen, whipe out, voetballen, klimmen… er was werkelijk van alles te beleven voor kinderen in Súdwest tijdens de zomervakantie. Samen met de gemeente, Cultuur Kwartier Sneek, Stichting Sociaal Collectief en vele sportverenigingen maakten we Simmer yn Súdwest tot een daverend succes. Maar liefst 2.500 kinderen genoten van 45 verschillende activiteiten. LEKKER IN BEWEGING TIJDENS DE SCHOOLVAKANTIE SPRINGKUSSENFESTIJN EN OPVOEDMARKT In de herfstvakantie organiseerden we samen met GGD Fryslân en Sociaal Collectief twee dagen met activiteiten voor kinderen en ouders in IJlst en in Workum. Kinderen van 4 t/m 12 jaar leefden zich uit op de springkussens of vermaakten zich met tekenen of schilderen. Ouders bezochten in de tussentijd de leuke en informatieve opvoedmarkt waar ze inspiratie op konden doen of in gesprek gingen met verschillende organisaties over opvoeden. Een win-win deze combinatie en een geslaagde samenwerking met de betrokken partijen. TIMMERDORPEN Tik, tik, tik, klop, klop, klop, zo klonk het in Workum Heeg en IJlst. Er werd weer volop getimmerd, gezaagd, geknutseld en gesport tijdens de timmerdorpen! Het Timmerdorp in Bolsward werd vervangen door drie dagen vol Archery tag, kleintje timmerdorp en survival. Bijna 160 kinderen uit Bolsward hebben zich uitstekend vermaakt. SCAN & GO Tijdens de lockdown hebben we het spel Scan & Go ontwikkeld. Op elke plek rondom een basisschool in de gemeente SWF zijn er acht stickers met QR-code te vinden. Een sticker gevonden? Dan krijg je een beweegopdracht, een hint naar de plek waar een andere sticker te vinden is en een letter of plaatje voor de puzzel. In de voorjaarsvakantie en de meivakantie speelden we Scan & Go met 100 kinderen. De kinderen zochten door de wijk of dorp achter paaltjes, prullenbakken en in speeltuinen naar de stickers en naar het antwoord van de puzzel. De winnaar kreeg een mooie sportieve prijs thuisbezorgd door een buurtsportcoach. Stilzitten in de schoolvakanties hoefde in 2021 niet. We organiseerden leuke activiteiten zodat kinderen zich niet hoefden te vervelen! Juist zo belangrijk in coronatijd. SIMMER YN SÚDWEST WAS EEN DAVEREND SUCCES! MAAR LIEFST 2.500 KINDEREN GENOTEN VAN 45 VERSCHILLENDE ACTIVITEITEN.

18 19 12-18 JAAR KWETSBARE JEUGD STERKER DOOR SPORT EN BEWEGEN VOETBAL MET JEUGD IN AANDACHTSWIJKEN Een groeiend aantal jongeren uit Lemmerweg-West komt wekelijks voetballen in de voetbalkooi. Lemmerweg is een bijzondere wijk die al jaren extra aandacht krijgt van gemeente, sociale diensten en politie en handhaving. Door middel van voetbal, leren jongens en meiden elkaar kennen en respecteren. Het hele jaar voetballen wij elke dinsdag. Weer of geen weer. Met een paar oudere jongens (14-16 jaar) hebben we afspraken gemaakt. De jongens zijn er altijd en nemen een bal, lintjes en muziek mee. En verder stimuleren zij anderen om respectvol met elkaar om te gaan, en iedereen mag meedoen. Ook als de buurtsportcoach niet aanwezig is, nemen de jongens de leiding over. Waar we in het begin met drie of vier jongens begonnen, staan we nu wekelijks met ruim twintig jongeren van verschillende groepen en nationaliteiten samen te sporten. Ook voetballen we wekelijks op maandagavond met jongeren in wijkgebouw de Spil in Tinga. Vanuit het Jongeren op Straat-overleg kwam een groep overlast gevende jongeren ter sprake. Handhaving had de handen vol. Wij zijn met de jongeren gaan voetballen om ze van straat te houden op maandagavond en daarnaast en een positieve invulling van de vrije tijd te laten ervaren. SPORTEN MET KWETSBARE SCHOLIEREN FRIESE POORT Op de Friese Poort is een groep jongeren die tijdelijk niet kan deelnemen aan het reguliere onderwijs. De aanleiding is in sommige gevallen een lastige thuissituatie maar ook mentale problemen. Een groot gedeelte van deze groep beweegt niet tot weinig en isolatie van de maatschappij ligt op de loer. Wij bieden deze groep wekelijk sport aan. We laten de jongeren kennismaken met allerlei sporten en zorgen voor een plezierig moment in de week. Met sporten en bewegen dragen wij bij aan een positieve ‘mindset’. TEAM HANDHAVING MOOI OM DE JONGEREN ZO BEZIG TE ZIEN EN DAT WE ZE NIET OP EEN NEGATIEVE MANIER TEGENKOMEN OP STRAAT.

20 21 EEN ‘BOOST’ AAN ACTIVITEITEN Wij activeren jongeren door ze een afwisselend beweegaanbod te bieden. Door rolmodellen in te zetten in de begeleiding proberen wij jongeren positief te beïnvloeden. Wij begeleiden zelf activiteiten en we zetten waar mogelijk sportaanbieders uit de omgeving in zodat jongeren daarmee kennismaken. Om jongeren tijdens het coronatijdperk extra te stimuleren, zorgden wij een boost aan activiteiten. In de zomer ‘Simmer yn Súdwest’ voor jongeren die niet op vakantie gingen en niks te doen hebben. En in de winter ‘Wintergames’ om de donkere maanden van de winter en de (gedeeltelijke) lockdown door te komen. Zichtbaar zijn en laten zien wat wij doen, is cruciaal voor de werving van deelnemers. Daarom laten we ons veelvuldig zien op schoolpleinen van het voortgezet onderwijs. JONGEREN ZIJN IN HUN VRIJETIJD ACTIEF EN MAKEN GOEDE KEUZES Jongeren verleiden om een zinvolle vrijetijdsbesteding te aan te nemen is het hoofddoel van de aanpak Cool Súdwest. Wij ontplooien een gevarieerd activiteitenaanbod samen met Jongerenwerkers en de Cultuurcoach. CONCIËRGE RSG MAGISTER ALVINUS SNEEK TIJDENS EEN ACTIE VAN COOL SÚDWEST OP HET SCHOOLPLEIN DIT IS VOOR HET EERST IN LANGE TIJD DAT NIEMAND RUZIE MAAKT OF ROTZOOI TRAPT EN BIJNA NIEMAND STAAT TE ROKEN. WERELDMEIDEN In Sneek helpen we nieuwe Nederlandse meiden (asielzoekers) op weg met het project Wereldmeiden. Drempels om de stap naar een sportclub te nemen worden weggenomen. De Wereldmeiden worden vergezeld door buddy’s, dit zijn meiden die geboren zijn in Nederland of hier al langere tijd wonen en bekend zijn met het verenigingsleven of een sportclub. Tien weken lang komen de deelnemers samen om te sporten. Elke week maken zij kennis met een andere sport, verzorgd door lokale sportaanbieders. Na deze tien weken kiezen de deelnemers welke sport ze willen gaan beoefenen bij een sportclub met de buddy die bij ze past. Samen trainen ze tien keer mee en ervaren ze hoe het voelt om lid te zijn bij een sportclub.

22 23 SENIOREN SPORT, BEWEGEN EN ONTMOETEN ZELFS MIJN MAN IS EEN FANATIEKE DEELNEMER, DAT HAD IK NIET VERWACHT! Voor senioren willen we een bijdrage leveren aan diverse maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen zoals eenzaamheid, participatie, kwetsbaarheid en gezondheid. Fit, blij en gezond ouder worden waarbij ontmoeten, sociale contacten en plezier in bewegen centraal staan. SOCIAAL VITAAL BOLSWARD Senioren in goede fysieke conditie, veerkracht om de gevolgen van veroudering op te vangen en goede sociale vaardigheden om sociale contacten te leggen. Dat is wat we willen bereiken met Sociaal Vitaal. Bij iedereen is vooraf een fysieke fitheidstest afgenomen in combinatie met een vragenlijst die eenzaamheid en veerkracht meet. Wekelijks namen 45 deelnemers in drie groepen deel aan Sociaal Vitaal. Lekker samen in beweging en na afloop een gezellig kopje koffie! WANDELGROEPEN In de wijken Stadsfenne en Noorderhoek wordt vrijwel elke week gewandeld! Onder leiding van een enthousiaste vrijwilliger trekken (eenzame) senioren er in Stadsfenne op uit. De ene week een sport, de andere week een wandeling. In Noorderhoek wandelen vrouwen uit het AZC met elkaar. Alle activiteiten worden afgesloten met een kopje koffie, aangeboden door de lokale supermarkten. VROUWELIJKE DEELNEEMSTER GOLDENSPORTS Bij GoldenSports staat ontmoeten, plezier in bewegen, veiligheid en de participatie van senioren centraal! Wekelijks wordt er een sport- en beweegactiviteit in de buitenlucht georganiseerd voor senioren in Bolsward. Dit wordt gedaan onder professionele begeleiding van een seniorendocente, weer of geen weer, GoldenSports gaat altijd door. Na een lastige opstart door corona gingen in september de trossen los. Elke week bewegen twintig deelnemers met elkaar. Gezond, gezellig en lekker in de buitenlucht. Deelnemers ontzorgen de docenten door het uitvoeren van vrijwilligerstaken, waaronder het bijhouden van de financiën, de ledenadministratie en het regelen van het bakje koffie na afloop. Samen doen en samen zorgen voor een sportief en gezellig beweeguurtje!

24 25 KLEINTJE DOORTRAPPEN Tot je 100ste blijven fietsen. En dat veilig, laagdrempelig en plezierig. Dat is Kleintje Doortrappen! Door samen te fietsen, lastige verkeerssituaties in eigen omgeving op te zoeken en samen plezier te maken ontmoeten senioren hun buurtgenoten. Zo ontstaan nieuwe sociale contacten en dat is net zo belangrijk als het vol vertrouwen op de fiets stappen. Deelnemers stapten na een stroeve start, door corona en het weer, in september op de fiets in de regio Koudum. Een 37 deelnemers testten de route en konden, onder het genot van een kopje koffie hun bevindingen over de route kwijt. Kritische opmerkingen over verkeersveilige situaties zijn bij de gemeente neergelegd en de nodige aanbevelingen zijn aangepast in de route waarna deze opgenomen is als één van de Doortraproutes in Fryslân. Kleintje Doortrappen is een samenwerking met De Fietsschool, De Fietsersbond en het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF), waarbij vooral veiligheid en plezier voorop staan. DEMENTIEVRIENDELIJKE OMGEVING - VITALE REGIO Mensen met dementie zo lang mogelijk thuis laten wonen en deel kunnen laten nemen aan de maatschappij. Dat is het doel vanVitaleRegio.We kijken samennaar hoemensenmet dementiebetrokken kunnen worden bij verenigingen en actief mee kunnen blijven doen. Vitale regio is opgestart in Koudum. Om mensen laagdrempelig in aanraking te laten komen met bewegen is voor een wandelactiviteit in en om Koudum gekozen. Hierbij staat naast bewegen, gezelligheid en het sociale aspect centraal. Door corona kon Vitale Regio nog niet starten in 2021. Het werven van vrijwilligers en deelnemers is actief doorgegaan en als de maatregelen het toelaten, wordt er in het voorjaar van 2022 een start gemaakt met deze activiteit. BUURTSPORTCOACH RIKA DENKT MET U MEE… Senioren die graag een cursus valpreventie wilden doen hebben wij in contact kunnen brengen met plaatselijke fysiotherapeuten waarbij men een individueel traject kon volgen. Rika gaf aan achttien senioren een beweegadvies. Waarbij ze samen met de oudere gekeken heeft naar de mogelijkheden en vooral doorverwees naar bestaande groepen. U HAD GELIJK DAT DE BEWEEGGROEP IN BOLSWARD PRECIES WAT VOOR MIJ ZOU KUNNEN ZIJN! LEKKER BUITEN, GOEDE TRAINSTER EN EEN LEUKE SFEER. IK GA ER ELKE WEEK GRAAG HEEN SENIOR

26 27 We willen dat alle inwoners een gezonde leefstijl omarmen en gezond opgroeien. Sport en bewegen is een belangrijk onderdeel van een gezonde leefstijl. We richten ons op kwetsbare doelgroepen en sport en bewegen wordt voor de volgende doelen ingezet: • Gezonde leefstijl/ positieve gezondheid/ preventie; • Participatie (meedoen, ontmoeting, binding); • Zelfredzaamheid/ eigen regie. Hierbij maken we niet alleen de verbinding met het gemeentelijk sportbeleid ‘Iedereen doet mee’ maar ook met het lokale preventie-akkoord. DOOR SAMEN TE SPORTEN EN BEWEGEN, KOM JE IN CONTACT MET MENSEN. SOCIALE BASIS SPORT EN BEWEGEN IS NIET VOOR IEDEREEN VANZELFSPREKEND

28 29 NIEUWE BUREN Nieuwe Buren is een wijkaanpak in Lemmerweg West in Sneek en is gericht op het versterken van de sociale basis in deze wijk. Dat betekent in contact komen met bewoners en weten wat er leeft. Er worden initiatieven ondersteund en hiermee de zelfredzaamheid vergroot. Zoals afgelopen zomer, toen er door de buurtbewoners badminton werd gespeeld en hier erg enthousiast van werden! Nieuwe buren heeft ervoor gezorgd dat materialen hiervoor werden aangeschaft. Het kernteam luistert naar de behoeften in de wijk en kijkt wat er nodig is om deze behoeften waar te maken. Samen met de partners Sociaal Collectief, Accolade, Elkien, GGD Fryslân en Akte2 vormen we het kernteam. De rol van de buurtsportcoach varieert van organisatior en aanjager tot verbinder. Door corona kondengeplande activiteitenniet doorgaan. Hierdoor hebbenwe activiteiten inLemmerweg West gepromoot, zoals voetballen in de wijk voor jongeren en een viswedstrijd voor kinderen. In december heeft het kernteam op vijf verschillende plekken kerstbomen met lichtjes geplaatst en hebben we een kerstkuiertocht georganiseerd langs de kerstbomen. Een groot succes! WANDELGROEP FULL HOUSE Een wandelgroep voor vrouwen van ‘met name’ buitenlandse afkomst uit Sneek. Laagdrempelig met elkaar in contact komen, betekenisvolle relaties opbouwen en stimuleren om de Nederlandse taal met elkaar te spreken. Deze groep bestaande uit acht deelnemers is onderdeel van Sociaal Collectief (SoCo) en werd wekelijks begeleid door buurtsportcoach Dorien. Vanaf september is de groep zelfstandig verder gegaan onder begeleiding van een vrijwilliger. Dat is ook onze insteek bij het opzetten en begeleiden van wandelgroepen. PARTICIPATIE/ ONTMOETING SPORT EN BEWEGEN FACT+ Dit is een laagdrempelige sport- en beweeggroep voor cliënten uit Fact+ (onderdeel van GGZ) uit Sneek. De deelnemers hebben een (ernstig) psychische aandoening en/of een verslaving. De deelnemers zijn inactief en vinden moeilijk tot geen aansluiting bij regulier sportaanbod. We doen dit in samenwerking met medewerkers van Gebiedsteam Sneek, die onderdeel uit maken van de Fact+ team Sneek. Wekelijks sporten en bewegen er ongeveer vier deelnemers onder leiding van een buurtsportcoach en hierbij sluit een Fact+medewerker aan voor de begeleiding van de cliënten. Deelnemers bewegen samen in een veilige omgeving en hebben vooral plezier in bewegen. Hierdoor krijgen ze meer zelfvertrouwen, werken meer samen en bouwen ze sociale contacten op. In samenwerking met de zorg en sportaanbieders werken we aan een gezonde leefstijl. GECOMBINEERDE LEEFSTIJLINTERVENTIE (GLI) Een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) is zorg voor mensen met overgewicht of obesitas. Een GLI is gericht op gedragsverandering om een gezonde leefstijl te bereiken en te behouden. De rol van de buurtsportcoach is informerend en doorverwijzend naar sportverenigingen of andere sportaanbieders. We hebben voorlichting geven aan acht groepen over beweegtips en sportmogelijkheden in de regio. Het gaat om groepen in Bolsward (2x), Sneek (2x), Koudum (1x), Workum (1x), Oudega/Heeg (1x), Ferwoude (1x). Het aantal deelnemers van de groepen varieert van tien tot zestien personen. DOOR TE WANDELEN LEER JE ELKAAR KENNEN OP EEN ONTSPANNEN MANIER EN ONTSTAAN ER VRIENDSCHAPPEN. NA HET WANDELEN DOE IK SAMEN MET AMAL DE BOODSCHAPPEN. DEELNEMER RIA

30 31 POSITIEF OPVOEDEN DOOR SPORT 39% van de trainers van sportverenigingen voelt zich niet capabel om trainen te geven en voelt zich onvoldoende gesteund. Omde kwaliteit van trainingen te verbeteren en het verloop te verkleinen hebben we, veelal jonge, trainers ondersteund op didactisch en pedagogisch vlak. Trainers van Neptunia ’24 (Sneek), VC Sneek, ONS Sneek, KV Bolsward en SC Bolsward hebben zich laten inspireren door onze clubkadercoaches en inspireren op hun beurt weer de kinderen om lekker te trainen en te sporten. Sportverenigingen kenden een uitdagend jaar. In onze gemeente kunnen zo’n 40 verschillende sporten in clubverband beoefend worden. Er staan zo’n 400 verenigingen geregistreerd. 39% VAN DE TRAINERS VAN SPORTVERENIGINGEN VOELT ZICH NIET CAPABEL OM TRAINEN TE GEVEN EN VOELT ZICH ONVOLDOENDE GESTEUND. VERENIGINGSADVISERING ZO HEBBEN WIJ DE SPORTVERENIGINGEN ONDERSTEUND

32 33 VITALISEREN VAN DE VERENIGING We nemen verenigingen bij de hand als het gaat om subsidieaanvragen. De gemeente Súdwest-Fryslân vindt het belangrijk dat de verenigingen vitaal zijn en blijven. Met het neerzetten van een voetbalkooi nodigen SC Koudum en VV Nijland kinderen uit het hele dorp uit om meer te voetballen en uit te dagen om lid te worden van hun vereniging. In Hommerts enWoudsend zijn, mede door de vitaliseringssubsidie, beachvolleybalvelden aangelegd. De kaatsvereniging in Exmorra heeft een sportzomer georganiseerd en de Fierljepvereniging in IJlst kan een jongere doelgroep gaan werven omdat ze een innovatieve fierljepschans gaan plaatsen. Wervingscampagne ‘de Wike’ in september bood verenigingen in Súdwest de uitgelezen kans om hun sport ‘in the picture’ te zetten. Verenigingen konden van 17 t/m 26 september hun deuren openzetten voor inwoners uit de buurt en (extra) activiteiten aanbieden om nieuwe leden te werven. Maar liefst 63 activiteiten werden door 23 verenigingen georganiseerd. Voor het aanspreken van nieuwe doelgroepen binnen de vereniging zijn KV de Waterpoort (Sneek), Top ’63 (Oppenhuizen), VV Sneek Wit Zwart en HV Lichtlopen gestart met het traject om OldStars Sport op te zetten. GEZONDE SPORTVERENIGING De gezonde sportomgeving richt zich op drie thema’s: rookvrije accommodatie, verantwoord alcohol schenken en de gezonde sportkantine. De maatschappelijke behoefte voor een verantwoorde voedingskeuze is veranderd en blijft veranderen. Om sportverenigingen te helpen om hierbij aan te sluiten worden ze met een speciaal traject geholpen. Deze ondersteuning is in 2021 overgenomen door Team:Fit in samenwerking met de GGD. Vanuit Team:Fit werd een inspirerend webinar georganiseerd. Met een aansprekend filmpje over het in de praktijk brengen van de gezonde sportkantine werd SMHC Sneek een dag lang gevolgd als good practice. SPORTSUBSIDIES VOOR VERENIGINGEN De gemeente blijft investeren in het opleiden van goed kader. Met name voor de sporten die professioneel kader vereisen dragen we ons steentje bij aan scholing. Zo zijn de gymnastiekverenigingen uit IJlst, Parrega, Stavoren, Makkum, Bolsward, Sneek en Workum financieel ondersteund bij het bijscholen van hun technisch kader. VV Workum heeft gediplomeerde KNVB-trainers erbij en SMHC Sneek en ONS Sneek hebben trainers die zich hebben geschoold op het gebied van het Athletic Skills Model (ASM). AAN TAFEL BIJ HET BESTUUR Natuurlijk werken we niet alleen aanbodgericht. We lopen vooral warm als we de vereniging kunnen ondersteunen bij hun eigen, specifieke, vraag of uitdaging. In 2021 zijn we aangeschoven bij AV Horror, ZV Workum, Bowlsvereniging Sneek, BC IJlst, Volleybalvereniging Far ût (Hommerts/Jutrijp), ATC Sneek. De uitdagingen liepen uiteen: van te hoge huurkosten tot aan het werven van leden, vrijwilligers en technisch kader en wensen om regionale samenwerking op te zetten. LOKAAL SPORTAKKOORD SÚDWEST-FRYSLÂN Als aanvoerder van drie van de vier ambitiegroepen ontstonden er mooie projecten bij verschillende verenigingen in onze gemeente. Zo zijn de drie verenigingen in Hommerts/Jutrijp begonnen met ‘Kind In Beweging’. Een beweegproject om 3-7-jarigen te voorzien van beweegaanbod. ONS Sneek heeft een Multi skills programma opgezet en is in samenwerking met Special Heroes een Bootcamp voor kinderen met een beperking ontstaan.

34 35 AANGEPAST SPORTEN IEDEREEN MOET KUNNEN BEWEGEN OP ZIJN OF HAAR EIGEN NIVEAU Inclusief sporten is steeds belangrijker binnen de samenleving. Inclusie betekent dat mensen met een beperking meedoen in de samenleving en erbij horen. In het ideaalplaatje sport iedereen samen. Ongeacht leeftijd, lichamelijke of geestelijke gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie. Dat zie je gelukkig steeds meer terug in het aanbod voor iedereen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Ook voor deze doelgroep geldt: jong geleerd is oud gedaan. Vanuit deze gedachte is de samenwerking met Special Heroes en het speciaal basisonderwijs opgezet.

36 37 hebben meegedaan met de kennismakingsronde. Er was één ronde met workshops, waaronder atletiek door VV Horror uit Sneek, freerunnen (gastdocent) en judo door Dries Spoelstra. deden mee. Er was één ronde met kennismakingslessen. De leerlingen deden mee met bootcamp van sportschool Omnia, de Tumblingbaan Stanfries uit IJlst en freerunnen (gastdocent). hebben dit schooljaar meegedaan met freerunning (Enjoy Sport), F&F en Urban Dance. In schooljaar 21-22 is VSO Sneek begonnen met Healthy/Sport Heroes. v 250 90 50 LEERLINGEN VAN SBO SUDWESTER LEERLINGEN VAN DE PIETER BAKKERSCHOOL LEERLINGEN VAN HET VSO SNEEK LEERLINGEN IN ACTIE deden mee. De eerste ronde bootcamp met sportschool Omnia, De tweede ronde met karate, boksen en verdedigingssporten bij Sport club F&F. In juni deden de leerlingen mee aan een judoproject met Dries Poelstra en aan Urban Dance met Sammie Cohensius. hebben meegedaan met bootcamp. 30 aan fitness en 60 leerlingen hebben hun karate vaardigheden verbeterd bij Sportclub F&F. Ook vonden er op de Sinne gezondheidslessen van ‘Healthy Heroes’ plaats. Deze clinics zijn ingevuld door Mama Mascha, Peter Kool Smit en Circulair Fryslân. 90 60 LEERLINGEN VAN SBO WETTERWILLE LEERLINGEN VAN (V)SO DE SINNE SPORTDAG AANGEPAST SPORTEN Het plan was om een grote sportdag voor alle kinderen tegelijk van het speciaal onderwijs te organiseren. Dit pakte wat anders uit en samen met de scholen is besloten om op elke school een eigen sportdag te organiseren. En zo kwam de Vita on Tour Sneker Special Sportsweek! In één week hadden alle scholen een sportdag. Kinderen konden survivallen, BMX’en, longboarden, lasergamen, graffiti spuiten, een eigen T-shirt maken en nog veel meer. Het was een mooie samenwerking met Special Heroes, Speciaal Onderwijs, Sport- en cultuurverenigingen en de buurtsportcoach. 330 100 100 123 LEERLINGEN VAN DE SUDWESTER DEDEN MEE LEERLINGEN VAN SBO WETTERWILLE DEDEN MEE LEERLINGEN VAN PIET BAKKER DEDEN MEE LEERLINGEN VAN (V)SO SINNE DEDEN MEE SPECIAL HEROES Met het project Special Heroes maken kinderen uit het speciaal basisonderwijs onder en na schooltijd kennis met sport en cultuur om zo een actieve en gezonde leefstijl te bevorderen. Het doel is dat kinderen met een beperking (meer) bij verschillende verenigingen terecht kunnen. Met dit programma ervaren leerlingen hoe leuk sport en bewegen kan zijn. Hun wensen staan centraal, op basis daarvan krijgen ze passende sport- en beweegactiviteiten aangeboden. Van voetbal, atletiek, korfbal en judo, tot aan (rolstoel)dansen, hockey of freerunning. Het doel van het programma is niet alleen verbetering van fysieke fitheid en gezondheid, het zorgt ook voor meer zelfvertrouwen, zelfstandigheid en uitbreiding van de leefwereld van de leerlingen.

38 @BeweegteamSWF @BeweegteamSWF 1215 VOLGERS 373 VOLGERS Marktstraat 2 8601 CT Sneek 06 12 27 43 08 beweegteamswf@sportfryslan.nl beweegteamsudwestfryslan.nl volg ons BLIJF OP DE HOOGTE VAN ALLE ACTIVITEITEN VRAGEN, OPMERKINGEN OF SAMENWERKEN? NEEM CONTACT OP!

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=